Vår tillverkning

Kvistviks produkter tillverkas för hand, en åt gången, av skickliga hantverkare. Avsaknaden av automatiserad massproduktion innebär att inga två produkter är exakt likadana, och även att utbudet är begränsat, då tillverkningsprocessen är tidskrävande. För tillverkningen anlitar vi för det mesta fristående hantverkare, i Italien, Serbien och Sverige, men en del av tillverkningen sker i egen regi i Bohuslän. Att vårt läder kommer från mindre garverier innebär att det endast finns i begränsade mängder, vilket innebär att våra lädervaror erbjuds i väldigt begränsade antal.

Vi vi använder oss uteslutande av fristående, små, lokala garverier runtom i Europa som har stor erfarenhet och högt anseende inom läderindustrin. Vi ser till att stödja hantverket lokalt i olika regioner genom att använda lokala hantverkare, i Italien, Serbien och Sverige, som arbetar i egen regi med ett fåtal anställda. Detta innebär att vi undviker masstillverkning, vilket i sin tur innebär att varje lädervara som tillverkas får en unik karaktär.

Har du några frågor kring vårt läder och vår tillverkning? Skicka iväg ett mejl till oss på info@kvistvik.se så ser vi till att svara så fort som möjligt.

 

Vår tillverkning - Kvistvik