Produktansvar

Vår företagsmodell innebär att vi använder oss uteslutande av fristående, små, lokala garverier runtom i Europa som har stor erfarenhet och högt anseende inom läderindustrin. Vi ser till att stödja hantverket lokalt i olika regioner genom att använda lokala hantverkare, i Italien, Serbien och Sverige, med gamla anor och som arbetar i egen regi med ett fåtal anställda. Detta innebär att vi undviker masstillverkning, vilket innebär att varje lädervara som tillverkas får en unik karaktär.

Vi köper vårt läder från garverier som inte har någon storskalig produktion, vilket medför att läder garvas endast i små mängder, och att det är hög kvalitet på det som faktiskt tillverkas. Detta innebär att tillgången på läder är relativt liten, vilket för oss innebär att utbudet av varje produkt som vi erbjuder är begränsat till allt från ett par dussin till ett fåtal exemplar i varje färg och utförande. Men samtidigt innebär det att alla våra produkter blir unika.

Produktansvar och ansvarigt företagande är en stor del av de fundamentala principerna i vår företagskultur – detta är särskilt viktigt när man är aktiv inom en industri som handlar med djurprodukter. Vårt arbete med produktansvar mynnar ut i respekt gentemot människor, djur och natur; vi ser till att endast använda oss av, och på så vis stödja, garverier som själva tar ansvar i sin tillverkning, bland annat med hänsyn till rättvisa arbetsförhållanden och löner samt användning av miljövänliga produktionsprocesser. Vi handlar uteslutande med läder som är rester från köttindustrin; vi ser till att återvinna huden och undviker till varje mån leverantörer som själva slaktar djur för hudens skull. På så sätt skapar vi ett mervärde utan att tillföra någon skada.